top of page
1.png

Standard 
Package

hemp-3.png

- รับส่วนลด 15% สำหรับผู้ที่นำส่งตัวอย่างทดสอบพร้อมกับลำต้น และ ใบ ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม

- ส่วนลด เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับปริมาณ และคุณภาพ ของตัวอย่างลำต้น และใบ

bottom of page